BELGE İNCELEME NEDİR?


Bilirkişi İnceleme ekibi olarak belge incelemesi konusunda da çözüm ortağınız olarak hizmet vermekteyiz. Belge incelemelerinde alanında uzman ekibimiz ile bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak ve gerektiğinde yardımcı cihazlardan yararlanılarak inceleme gerçekleştirmekteyiz.

Belge incelemesi anlaşmazlık yaratan ya da delil niteliği bulunan her türlü basılı ve yazılı belge üzerinde incelemeler yapan bir bilim alanıdır. Bu bilim dalı mesleki uygulamalarında diğer pek çok bilim dalındaki teknolojik ilerlemeden ve bilgiden de faydalanmaktadır. Belge incelemecilerinin günlük uğraşıları içerisine her türlü el yazısı ve imza incelemeleri, daktilo ve bilgisayar yazıcı çıktılarının incelemeleri, fotokopi belgelerin incelemeleri, matbu evrak ve değerli kağıt incelemeleri ile mürekkep ve kâğıt analizleri gibi pek çok konu girmektedir. Alanı bu kadar geniş olan bir adli incelemede de uzman bilirkişi seçimi bir o kadar önem arz etmektedir.

İMZA İNCELEME


İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğunu kanıtlama yükümlülüğü alacaklıya aittir. Buna göre alacaklı, imza bilirkişisinin istediği emsal yazı örneklerini mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Dolasıyla adli incelemeye tabi olan imzanın da alanında uzman bilirkişi tarafından incelenerek sağlıklı bir rapor yazılması adli sürece çok olumlu bir katkı sağlamaktadır. Bilirkişi İnceleme ekibi olarak resmi evrak vs. konularında kişinin adeta “senedi” olan imzanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle çeşitli yöntemler kullanarak imzalar rahat bir şekilde taklit edilebilmekte veya kopyalanabilmektedir. İmza inceleme konusunda, alanında uzman personellerimiz tarafından adli incelemelerinize sunulan imzalar, imzanın 3D çiziminin de yapılabildiği bilimsel ve grafiksel programlar kullanılarak incelenerek orijinalliği ve üzerinde yapılan değişiklikler kesinleştirilebilmektedir.

GRAFOLOJİ


Adli incelemeler konusunda bir diğer önemli konuda grafolojidir. Ülkemizde evrak üzerindeki tahrifatlar, yazı- imza sahtekârlıkları, sahte para ve değerli kâğıt basımı gibi konularla ilgilenen bilim grafoloji olarak adlandırılmakta ise de, gerçekte bu batıda kullanılan anlamı ile grafolojinin konuları değildir. Grafoloji el yazısından kişiyi yorumlama tekniğidir. Kişi bir yazı yazar veya imza atar. Uzmanlar da buna bakarak kişinin karakterini ve özelliklerini söyler. Mahkeme süreçlerinde sıkça rastlanılan grafoloji incelemesi alanında uzman personellerimiz tarafından teknolojik imkânların da yardımıyla incelenerek detaylı uzman raporu yazılmaktadır.